Sunday, June 3, 2012

Penghujung Yang Pasti


" Dan sangkakala pun ditiup , maka matilah semua ( makhluk ) yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki ALLAH , Kemudian ditiup sekali lagi  ( sangkakala itu ) maka seketika itu mereka bangun dari ( kuburnya ) menunggu ( keputusan ALLAH ). 
68

Dan bumi ( padang Mahsyar ) menjadi terang benderang dengan cahaya ( keadilan ) Tuhannya , dan buku-buku ( perhitungan perbuatan mereka ) diberikan kepada ( masing - masing ) , Nabi - Nabi dan saksi - saksi pun dihadirkan , lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil , sedang mereka tidak dirugikan.
69

Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang telah mereka kerjakan.
70

Orang - orang yang kair digiring ke neraka Jahannam secara rombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya ( neraka ) pintu - pintunya dibukakan dan penjaga - penjaga berkata kepada mereka , ' Apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat - ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan ( dengan ) harimu ini ? 
" Mereka menjawab , " Benar , ada " , tetapi ketetapan azab pasti berlaku kepada orang - orang kafir .
71 


Dikatakan ( kepada mereka ) , "Masukilah pintu - pintu neraka Jahanam itu , ( kamu ) kekal di dalamnya."
Maka ( neraka Jahanam ) itulah seburuk - buruk tempat tinggal bagi orang - orang yang menyombongkan diri .
72 


Dan orang - orang bertakwa kepada Tuhannya dihantar ke dalam syurga secara rombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya ( syurga ) dan pintu - pintunya telah dibukakan , penjaga - penjaganya berkata kepada mereka ,
 " Kesejahteraan ( dilimpahkan ) atasmu , berbahagialah kamu! 
Maka masuklah , kamu kekal di dalamnya. " 
73

Dan mereka berkata , " Segala puji bagi ALLAH yang telah memenuhi janji - Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kamu sedang kami ( diperkenankan ) menempati syurga di mana saja yang kami kehendaki." 
Maka ( syurga itulah ) sebaik - baik balasan bagi orang - orang yang beramal. 
74

Azzumar : 68 - 74  

No comments:

Post a Comment

Copyright by Satu Pilihan

Related Posts with Thumbnails